Uncommon Common Life

2021.8.15 – 2021.9.19

Hu Shu, Ji Ye, Liu Zhixing, Lv Huiyao, Xiao Qiao, Yang Yang, Zeng Zhaohua

HABITAT Soft Opening

2020.12.19 – 2021.2.7

Ellias Crespin, Howard Hodgkin, Claude Viallat, Seo-Bo Park, Giovanni Ozzola, Shi Yong, Tan Ping, Shen Fan, Yan Bing, Lv Zhenguang

Please scan the QR code to follow us on WeChat :HABITATART